انواع حباب ساز اسباب بازی

اسباب بازی حباب ساز یکی از مفرح ترین و البته بی خطرترین اسباب بازی‌های موجود برای کودکان هستند. دسته‌بندی های متفاوتی برای حباب سازها وجود دارد مانند: تفنگ حباب ساز ، دستکش حباب ساز و سایر حباب سازهای ثابت که همگی امکان ساخت حباب های بی خطر ریز و درشت را دارند. این دسته از اسباب بازی در واقع قدمت طولانی نداشته و به اسباب بازی جدیدی به حساب می‌آید. بطور معمول این حباب سازها با باتری کار کرده و تعداد بسیار زیادی حباب را از طریق پرتاب همزمان باد و مایع حباب ساز، می‌سازند.