خرید اسکوتر کودک

اسکوتر از جمله وسایل سرگرمی است که کودک را با تعادل و تمرکز آشنا می‌کند تا شاید در آینده با راندن موتور و ماشین بهتر ارتباط برقرار کند. این وسیله از یک سنی به بعد می‌تواند بهترین سرگرمی کودک البته بر حسب سلیقه و احتیاط او باشد. ظاهر اسکوترها معمولاً بصورت یک صفحه محکم برای نگه داشتن پا و فرمان بوده که زیر آن معمولاً از چرخ‌های ژله‌ای بصورت تکی یا دو عددی استفاده می‌شود.

خرید اسکیت بورد

اختراع کفش اسکيت در سال 1763 توسط يک بلژيکي به نام ژوزفمرلين به ثبت رسيد که بعدها با تغییراتی اساسی، ظاهر آن تغییر کرد. اسکیت بورد در واقع صفحه ای است که روی چهار یا سه چرخ ژله‌ای قرار داشته که توسط بدن و حرکات آن، تعادل برقرار می‌شود.