خرید واکر و کالسکه کودک‌

واکر اسباب بازی برای کودکان نوپا می‌تواند به عنوان یاری رسان برای راه رفتن استفاده شود. این واکرها با رنگ و طراحی جذاب، کودکان را به بازی و راه رفتن با آنها وا می‌دارد. بازیتو سعی کرده که تعدادی واکر و کالسکه حالت اسباب بازی داشته و البته ایمن نیز هستند را برای شما والدین فراهم آورد.