ست ماشین اسباب بازی

خرید مجموعه ماشین اسباب بازی کودک شما را مدت‌ها مشغول می‌کند. این به این دلیل است که انواع ماشین و مدل در یک مجموعه موجود هست که کودک شما با بازی با هر کدام از آنها خسته نخواهد شد. برای مثال ست ماشین اسباب بازی اورژانس ، حاوی تعدادی ماشین ، شخصیت و خود بیمارستان است که فکر و ذهن کودم را مشغول این شغل می‌کند.