اسباب بازی ماشین آتش نشانی

آتش نشانی از جمله شغل‌های پرخطر اما دوست داشتنی است. علت دوست داشتنی بودن آن نیز، جانفشانی کارکنان این زمینه شغلی است. کودکان نیز با درک مهربانی و شجاعت این پرسنل، آنها را دوست داشته و دوست دارند در شغل آنها نقشی ایفا کرده و تجربه کنند. ماشین آتش نشانی یکی از محبوب ترین وسایل بازی کودکان به حساب می‌آید، به این منظور که آژیر دارد و راه برایش باز می‌کنند تا ماوریت خود را انجام دهد.